top of page
Търсене
  • Biz2Buy

Никой няма да купи Бизнес при 70 часа работна седмица за 5 лв. на час!

Защо толкова много фирми не успяват да се продадат? Непродадените бизнеси имат ли някакви недостатъци?Накратко, купувачите гледат какви са финансовите резултати. И за съжаление, много малки предприятия не успяват да се продадат поради техните продавачи – собствениците им имат нереалистични очаквания за цена, а същевременно бизнеса е с недобри финансови показатели.


Въпреки това, има няколко стъпки, които собственикът на бизнес може да предприеме, за да избегне попадането в категория „бизнес, който не се продава“.


Надценяването на даден бизнес е една от основните причини да няма сделка. Това е особено вярно за собствениците на бизнес, които са изградили своя бизнес от нулата – работят от 80 до 100 часа седмично, за да го поддържат „жив“. Очаквате цената на която ще го продадете, да покрие вашите усилия и безсънни нощи?!


Може да сте вложили сърцето и душата си в бизнеса, но не можете да очаквате от купувача да направи същото.


И има смисъл. Защо някой би купувал бизнес, за да работи 70 часа седмично за 5 лв. на час?!


Управлението на бизнес може да бъде натоварващо и стресиращо. Много собственици на малък бизнес работят по 10-12 часа на ден, седем дни в седмицата. Без съжаления. Те полагат толкова много усилия, за да преследват кауза, в която вярват, дори това да означава да печелят оскъдна заплата, за да я поддържат.


Важно е обаче да разберете, че упоритата работа не гарантира, че сте създали стойност за вашия бизнес или че той ще се продаде някой ден.


Това, което купувачите искат е „стойност“, а не „възможност за работа“.


Истината е, че купувачите не винаги ще виждат „добавената стойност“ на вашия бизнес. Тя има смисъл само за вас. Това, което са готови да платят за вашия бизнес, е свързано с цифрите във вашия финансов отчет и с вярна оценка (пак цифри) на потенциала на бизнеса да генерира печалба.


Собствениците на малък бизнес типично приемат, че годините на жертва създават стойност. Не трябва да се забравя, че те управляват бизнес с приходи, разходи, печалба и активи.


Типично положените усилия не обезпечават цената, за която твърдите, че бизнесът си струва.


Просто казано, ще трябва да покажете резултати, които ще привлекат купувача.

Резултати, които ще накарат купувача да предприеме действия.

Резултати, които ще накарат купувача да види потенциал за растеж във вашия бизнес, карайки го да иска да го има.


Не изпадайте в ситуацията да искате да напуснете бизнеса си, защото работата била натоварваща и платена твърде малко. И не очаквайте някой друг да го купи на „астрономическа“ цена!


Възможни са два подхода за справяне със ситуацията:


Подход 1: Определете цена, която да отговаря на текущото състояние на бизнеса – активи, пасиви, приходи, разходи, печалба. За целта е необходимо да потърсите професионален съвет. Разговор с вашия счетоводител е първата стъпка. Разберете, кой може да ви направи независима оценка на бизнеса. След като я получите, определете цена на бизнеса.


Подход 2: Не продавайте бизнеса веднага. Подобрете представянето му чрез:


А. Увеличаване на печалбата – нарастване на обема на продажби, намаляване на разходите

Б. Намаляване на вашето участие в бизнеса – въведете нови технологични решения за оптимизация и контрол на процесите; управлявайте активно времето си, като се стараете да намалите непродуктивното време; делегирайте


Когато сте доволен от постигнатото, получете независима оценка на бизнеса. Определете адекватна цена на бизнеса.


Ние от Biz2Buy можем да ви съдействаме с реализацията и на двата подхода:


Ние можем да изготвим експертна оценка на вашия бизнес. Оценката не е просто да умножим печалбата с даден мултипликатор. Използваме световно утвърдени методи за оценка, които отчитат както постигнатите резултати, така и потенциала на бизнеса да генерира печалба.


Предвид дългогодишния си опит в корпоративното управление, ние можем да ви съдействаме да преструктурирате бизнеса и процесите в него с цел увеличение на печалбата и намаляване на вашата ангажираност. За разлика от други, ние ще поемем ангажимент само ако сме сигурни, че можем да ви помогнем да постигнете целите си.


Дали не е време да действате?!336 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

댓글


bottom of page