top of page

Услуги за собственици на бизнес

Изготвяне на независима оценка на бизнеса

Оценка

Същност и предимства на независимата експертна оценка

Изготвянето на оценка на бизнеса е сложен и понякога трудоемък процес. Анализът може да се затрудни от липсата на достатъчна и достоверна информация, както свързана с дейността и плановете на бизнеса, така и със състоянието и прогнозите за развитие на пазара.

Ние от Biz2Buy сме се опитали да сведем до минимум субективността при оценка на бизнеса от страна  на  анализатора. Нашата методика за оценка се базира на подадена от ръководството на бизнеса информация. Прилагаме  утвърдени подходи за оценка, като в основата е приходния подход, при който се използват методите на Оценка, кратна на дохода, Капитализация на прихода и Дисконтираните парични потоци.

В среда, в която липсва достоверна информация за цената, на която се сключват сделки с бизнес, в изготвената от Biz2Buy експертна оценка Вие ще откриете следните възможности:

 • да съпоставите търсената от Вас цена с независима експертна оценка

 • да аргументирате исканата цена за бизнеса си, без да правите компромиси с нея

 • да се подготвите за преговори със заинтересования инвеститор, като използвате изводите от доклада

 

Стартирайте процеса по продажба на Вашия бизнес или

Продължете процеса по продажба на бизнеса си, като получите независима експертна оценка!

Изготвяне на продажбен проспект на бизнеса

Проспект

Продажбен проспект на бизнеса и каква е ползата от него

Продажбеният проспект  е документ, в който се описва вашия бизнес, това което той може и постига. Това е информацията, която вашия потенциален инвеститор ще научи за бизнеса Ви. 

Продажбеният проспект  има следните характеристики:

 • Представя информация за текущото състояние на бизнеса, такова каквото е, без да разкрива търговски тайни, които не бихте желали да попаднат в ръцете на вашите конкуренти

 • Информацията в него е максимално точна и адекватна, не се скриват недостатъци, защото това може да провали сделката. 

 • Съдържа информация, която да разкрива потенциала на вашия бизнес за генериране на по-високи приходи и увеличена печалба

Процесът по изготвяне на Продажбения проспект е следния:

 1. Подписвате Договор за поръчка с нас за изготвяне на Продажбен проспект. В него за включени клаузи за конфиденциалност и опазване на търговска тайна.

 2. Представяте ключова за Вашия бизнес информация чрез изпратен от нас въпросник

 3. В разговор с наш експерт прецизирате подадената информация

 4. Допълвате и/или коригирате представения Проспект - проект

 5. Получавате окончателния Продажбен проспект

  

Представете бизнеса си по професионален начин! Заявете Продажбен проспекти от Biz2Buy и в него ще откриете следните възможности:

 • Да актуализирате продажната цена, в случай, че извършите подобрения а базата на получени експертни съвети

 • Да представите документ, който професионално представя достиженията, силните страни и потенциала за развитие на бизнеса Ви на заинтересован инвеститор

 

Стартирайте процеса по продажба на Вашия бизнес или

Продължете процеса по продажба на бизнеса си, като получите професионален Продажбен проспект!

Получете професионален Продажбен проспект на бизнеса си!

Пакет "Представителство"

Цена: Пазарна комисионна, платима при подписване на предварителен или окончателен договор за покупко-продажба на бизнес. Без предварителни такси! Поискайте оферта! Включва:

1/Активно търсене на подходящ купувач на вашия бизнес, водене на преговори с цел реализиране на сделка; 

2/При заявка от Ваша страна, изготвяме независима оценка и/или 
подробен проспект на Вашия бизнес с отстъпка 20%, като цената се приспада от дължимата комисионна;

3/Публикуване на Вашата оферта с "промо" статус;

Пакет "Оценка"

Цена: 0.1% от обявения годишен оборот на Вашия бизнес,
мин 500 лв., макс. 1500 лв. без ДДС; Включва:

1/Изготвяне на независима оценка на Вашия бизнес

2/Публикуване на Вашата оферта с "промо" статус;

Пакет "Проспект"

Цена: 0.1% от обявения годишен оборот на Вашия бизнес,
мин. 300 лв., макс. 1000 лв. без ДДС; Включва:

1/Изготвяне на подробен проспект на Вашия бизнес

2/Публикуване на Вашата оферта с "промо" статус;

Наръчник "Как да продам бизнеса си"

Цена: 24 лв.

Получавате практическо помагало за етапите на продажба или покупка на бизнес. Използвайте приложените въпросници за подготовка за сделка с бизнес!

Промо обява

Цена: 60 лв. 

Вашата оферта има "промо" статус в продължение на един месец от публикуване и се появява в "Начална" страница. Ние можем да ви съдействаме в изготвяне на текста на обявата.

Изберете възможността, която в най-голяма степен отговаря на вашите потребности и продължете с поръчката, като попълните Заявка за бизнес услуга  

Не сте сигурни, коя услуга е подходяща за вас, поискайте безплатна консултация с наш експерт!

Заявка за бизнес услуга

Попълнете за да заявите избрана услуга

arrow&v
лв

*Впишете 0 лв. за дължима сума, ако сте избрали "Представителство". След като получим вашата заявка, ще ви изпратим договор за представителство.

 

Цената за закупуване на Наръчника или Промо обява се плаща авансово.

 

При Заявка за пакети "Проспект" или "Оценка" е необходимо да заплатите 20 лева административна такса. След като получим вашата заявка, ще ви изпратим договор за поръчка.

Платете дължимата сума чрез банков превод на:

Титуляр: Вилидж Кепитъл ООД

IBAN        BG21BUIN95611000632343

Банка:     Алианц Банк България 

 

Благодарим!

Поръчката ще се обработи след заплащането й..

Поръчка
bottom of page