Помощен център

Ние от Biz2Buy сме готови да ви съдействаме, като отговорим бързо на вашето запитване. Предвид промяната в обстановката във връзка с пандемията, ние сме налични основно чрез дигитални средства за връзка. Много от често задаваните въпроси, имат своите отговори по-долу. Прегледайте ги внимателно.

В случай, че не намерите отговор на въпроса, който ви вълнува, изпратете формата за контакт с нас, като опишете накратко предмета на Вашето запитване. Това ни помогне да го насочим към компетентен специалист, който ще се свърже с Вас. Можете да пишете и на основния ни e-mail: admin@biz2buy.org или да ни изпратите съобщение през чата. 

Въпроси и отговори

Мога ли да публикувам само безплатна бизнес обява?


Вие можете да публикувате беплатно обява за продажбата на Вашия бизнес. Това не Ви обвързва да ползвате друга наша услуга.
Какви са ползите за мен, ако получа оценка на бизнеса си от Biz2Buy?


В случай, че изберете тази наша услуга, Вие ще имате възможността да: а. Разберете какви елементи влияят върху оценката на бизнеса Ви б. Прецизирите офертната цена за бизнеса Ви в. Извършите подготовка за воденето на преговори с потенциалния инвеститор
Какво получавам чрез Продажбения проспект?


В случай, че използвате тази наша услуга, Вие имате възможност да: а. Представите бизнеса си по атрактивен начин, като фокуса в Проспекта е в достиженията и потенциала на Вашия бизнес б. Аргументирате какви действия могат да се предприемат, за да се преодолеят слабите страни и рисковете пред бизнеса Ви в. Предоставите достатъчно информация на заинтересования инвеститор, без да разкривате търговски тайни
В какви срокове мога да получа оценка на бизнеса си?


Оценката, която ние изготвяме е на базата на информация, която получаваме от ръководството на оценявания бизнес. Сроковете следва да се съгласуват между страните при подписване на договор за поръчка, с оглед наличието на изискуемата информация и датата на провеждане на среща с ръководството. При всички случаи, за нас са необходими 3 работни дни за изготвяне на оценката след получаване на изискуемата информация за оценявания бизнес.
Какъв е срока за изработване на Продажбения проспект?


Срокът за представяне на Продажбен проспект - проект е 2 работни дни след получаване на попълнения от ръководството на бизнеса въпросник. Проспектът се изготвя в рамките на 1 работен ден след получаване на коментарите по проектния вариант.
Как Biz2Buy ще опази търговските тайни в бизнеса ми?


Основен елемент в нашата работа е да запазим получената за даден бизнес информация конфиденциално. Ангажиментите за опазване и неразпространение на информация, която има харакетер на търговска тайна са описани в Договора за поръчка, който ние подписваме с клиента. При всички случаи, за изпълнение на предоставяните от нас услуги, ние не се нуждаем от информация, която има характер на търговска тайна за даден бизнес,
Мога ли да коригирам или добавям информация към обявата си?


Вие можете да добавяте или променяте информация, включително да прилагате снимки или видео във вашата обява. В случай, че промените засягат изпратено вече съдържание, е необходимо да повторите процеса по подаване на обява. Ако желаете само да добавите снимки или видео, можете да ги прикачите към съобщение към нас, като цитирате SKU номера на Вашата обява.
Ще се публикуват ли данните на фирмата ми и моите лични данни в обявата?


Не. Подадените от Вас фирмени данни - наименование на фирмата и адрес НЯМА да бъдат част от обявата. Данните са необходими, за да потвърдим, че обявата е подадена от лице, което има съответните законови правомощия. Същото важи за Вашите имена, имейл, телефонен номер и адрес - те също НЕ са част от обявата Ви. Данните за контакт ще бъдат предоставени на инвеститор/купувач, който е заинтересован конкретно от Вашата оферта и я е закупил.

Свържете се с нас

Файл
Снимка/Видео

Благодарим Ви!