top of page

Помощен център

Ние от Biz2Buy сме готови да ви съдействаме, като отговорим бързо на вашето запитване. Предвид промяната в обстановката във връзка с пандемията, ние сме налични основно чрез дигитални средства за връзка. Много от често задаваните въпроси, имат своите отговори по-долу. Прегледайте ги внимателно.

В случай, че не намерите отговор на въпроса, който ви вълнува, изпратете формата за контакт с нас, като опишете накратко предмета на Вашето запитване. Това ни помогне да го насочим към компетентен специалист, който ще се свърже с Вас. Можете да пишете и на основния ни e-mail: admin@biz2buy.org или да ни изпратите съобщение през чата. 

 • Мога ли да публикувам само безплатна бизнес обява?
  Вие можете да публикувате беплатно обява за продажбата на Вашия бизнес. Това не Ви обвързва да ползвате друга наша услуга.
 • Ще се публикуват ли данните на фирмата ми и моите лични данни в обявата?
  Не. Подадените от Вас фирмени данни - наименование на фирмата и адрес НЯМА да бъдат част от обявата. Същото важи за Вашите имена, имейл, телефонен номер и адрес - те също НЕ са част от обявата Ви. Данните са необходими, за да потвърдим, че обявата е подадена от лице, което има съответните законови правомощия и да може да се осъществи контакт с него при сериозен интерес.
 • Как Biz2Buy ще опази търговските тайни в бизнеса ми?
  Основен елемент в нашата работа е да запазим получената за даден бизнес информация конфиденциално. Ангажиментите за опазване и неразпространение на информация, която има характер на търговска тайна са описани във всички договори, който ние подписваме с клиента. При всички случаи, за изпълнение на предоставяните от нас услуги, ние не се нуждаем от информация, която има характер на търговска тайна за даден бизнес,
 • Трябва ли да сключа Договор за посредничество, ако публикувам безплатна обява?"
  В случай, че ви представим потенциален купувач, ние ви предлагаме да сключите еднократен договор за посредничество. Нашата комисионна е в размер на 1.5%, мин. 500 лв., от цената на сделката, платима при сключване на договор за покупко - продажба на бизнеса. Получавате съдействие при водене на преговори в защита на вашите интереси. Ние сме с вас до подписване на договор за покупко - продажба!
 • Какво ще получа, ако сключа Договор за представителство за продажба на бизнес си?"
  1/ Спестявам време, усилия и пари! Преминавам успешно през всички етапи на продажбата. Ние ви съдействаме от старта на продажбата до подписване на договор за продажба на бизнеса. 2/ Възможност обявата ми да достигне до потенциални купувачи. Ние търсим активно подходящия купувач за вас! Ние реализираме целева маркетингова и продажбена стратегия! 3/ Получавам съдействие за подготовка на бизнеса за продажба. Ние предоставяме безплатни съвети как да представите бизнеса си за продажба! 4/ Мога да оферирам бизнеса си на пазарна цена. Ние можем да изготвим експертна оценка на бизнеса на преференциална цена!
 • Какво ще получа, ако сключа Договор за представителство за покупка на бизнес?"
  1/ Спестявам време, усилия и пари! Получавам подходящи оферти. Ние активно търсим оферти, съобразени с вашите изисквания! 2/ Получавам подробна информация за избрания бизнес. Ние внимателно проучваме бизнеса и ви представяме само проверена информация! 3/ Получавам експертно съдействие. Ние сме с вас от старта на вашето търсене до подписване на договор за покупка на бизнес!
 • Какви са ползите за мен, ако получа оценка на бизнеса си от Biz2Buy?"
  В случай, че изберете тази наша услуга, Вие ще имате възможността да: а. Разберете какви елементи влияят върху оценката на бизнеса Ви б. Прецизирите офертната цена за бизнеса Ви в. Извършите подготовка за воденето на преговори с потенциалния инвеститор
 • Какво получавам чрез Продажбения проспект?
  В случай, че използвате тази наша услуга, Вие имате възможност да: а. Представите бизнеса си по атрактивен начин, като фокуса в Проспекта е в достиженията и потенциала на Вашия бизнес б. Аргументирате какви действия могат да се предприемат, за да се преодолеят слабите страни и рисковете пред бизнеса Ви в. Предоставите достатъчно информация на заинтересования инвеститор, без да разкривате търговски тайни
 • В какви срокове мога да получа оценка на бизнеса си?
  Оценката, която ние изготвяме е на базата на информация, която получаваме от ръководството на оценявания бизнес. Сроковете следва да се съгласуват между страните при подписване на договор за поръчка, с оглед наличието на изискуемата информация и датата на провеждане на среща с ръководството. При всички случаи, за нас са необходими 3 работни дни за изготвяне на оценката след получаване на изискуемата информация за оценявания бизнес.
 • Какъв е срока за изработване на Продажбения проспект?
  Срокът за представяне на Продажбен проспект - проект е 2 работни дни след получаване на попълнения от ръководството на бизнеса въпросник. Проспектът се изготвя в рамките на 1 работен ден след получаване на коментарите по проектния вариант.
 • Мога ли да коригирам или добавям информация към обявата си?
  Вие можете да добавяте или променяте информация, включително да прилагате снимки или видео във вашата обява. В случай, че промените засягат изпратено вече съдържание, е необходимо да повторите процеса по подаване на обява. Ако желаете само да добавите снимки или видео, можете да ги прикачите към съобщение към нас, като цитирате SKU номера на Вашата обява.

Свържете се с нас

Файл
Снимка/Видео

Благодарим Ви!

Контакт
bottom of page