Продавам бизнес

Публикуване на бизнес оферта

1

1

Фирмена информация

Публикувайте обява за продажба на Вашия бизнес в 3 стъпки

arrow&v

Наименованието на фирмата по регистрация, точния адрес на бизнеса НЯМА да бъдат част от обявата с оглед запазване на Вашата конфиденциалност! Необходимо е да ни бъдат предоставени, за да можем да потвърдим пред купувачите/инвеститорите, че обявата е публикувана от лице, което има необходимите законови правомощия. 

biz2buy.org приема предоставената информация за достоверна и коректна.

biz2buy.org не може да носи отговорност в случаи на открити неточности и пропуски.

Избор на услуга

След като успешно публикувахте вашата бизнес оферта, можете да я промотирате само за 20 лв. По този начин офертата ви ще се отличава от останалите  и ще бъде показана в "Начална" страница.

 

В допълнение можете да изберете възможност да ви съдействаме в подготовката на вашия бизнес за продажба:

Пакет "Оценка"

Независима оценка на Вашия бизнес

Промо статус на Вашата оферта

Вие, като собственик, сте влагали своето време, усилия и средства да увеличавате стойността на бизнеса си. Със сигурност Вие имате представа каква е неговата цена, след като сте взели решение да го обявите за продажба. Прецизирането на цената ще направи Вашата оферта по-привлекателна за потенциални инвеститори. Още повече, че те вероятно ще използват същите или подобни подходи за оценка на бизнеса Ви като тези, които използваме ние.  

Предимства, в случай, че закупите пакет "Оценка":

  • Възможност да съпоставите търсената от Вас цена с независима експертна оценка

  • По-добре да се подготвите за преговори, като използвате изводите от доклада

  • Адекватно да аргументирате исканата цена, без да правите компромиси с нея

  • Вашата оферта е промотирана и се вижда на челно място сред останалите

 

 Научете какво е необходимо за извършване на оценка от нас и какво се включва в нея

Пакет "Проспект"

Подробен пропект на Вашия бизнес

Промо статус на Вашата оферта

Важно е Вашият бизнес да е добре разработен и успешен. Важно е той да е печеливш и рентабилен. Разбира се това е посоката, в която работи всеки отговорен собственик на бизнес. Също така важно е този бизнес да бъде успешно представен. Професионално изработен документ, съдържащ ключовите конкурентни предимства и постигнатите от Вашия бизнес резултати привлича инвеститорите.  

Предимства, в случай, че закупите пакет "Проспект":

  • По време на подготовката на продажбения проспект ще получите експертни съвети за области, които можете да подобрите

  • Имате възможност да актуализирате продажната цена, в случай, че извършите подобрения

  • Можете да представите документ, който професионално представя достиженията и силните страни на бизнеса Ви на заинтересован от бизнеса Ви инвеститор

  • Вашата оферта е промотирана и се вижда на челно място сред останалите

 

 Научете какво е необходимо за подготовка на продажбен проспект и какво се включва в него

Пакет "Комби"

Независима оценка на Вашия бизнес

 

Подробен пропект на Вашия бизнес

Промо статус на Вашата оферта

Вие сте решен да извлечете максимума при реализиране на сделка с бизнеса, който усилено и с много желание сте градили. Осъзнали сте, че подготовката за продажба е изключително важна, за да можете да получите адекватна цена за предприятието, която сте създали. Планирате продажбата, като искате да сте сигурни, че ще привлечете "точния" инвеститор. Фокусирате се върху начина, по който ще представите бизнеса.

Предимства, в случай, че закупите пакет "Комби":

  • Получавате сумарните предимства на пакети "Оценка" и "Проспект"

  • Спестявате средства - само за ограничен период заплащате 50% от цената на пакети "Оценка" и "Проспект"

 

 Научете как можем да Ви съдействаме.