top of page

Продавам бизнес

Публикуване на бизнес оферта

1

1

Фирмена информация

Публикувайте обява за продажба на Вашия бизнес в 3 стъпки

Наименованието на фирмата по регистрация, точния адрес на бизнеса НЯМА да бъдат част от обявата с оглед запазване на Вашата конфиденциалност! Необходимо е да ни бъдат предоставени, за да можем да потвърдим пред купувачите/инвеститорите, че обявата е публикувана от лице, което има необходимите законови правомощия. 

biz2buy.org приема предоставената информация за достоверна и коректна.

biz2buy.org не може да носи отговорност в случаи на открити неточности и пропуски.

Избор на услуга

След като успешно публикувахте вашата бизнес оферта, можете да я промотирате само за 20 лв. По този начин офертата ви ще се отличава от останалите  и ще бъде показана в "Начална" страница.

 

В допълнение можете да изберете възможност да ви съдействаме в подготовката на вашия бизнес за продажба:

Пакет "Представителство"

Активно търсене на подходящ купувач на бизнеса

Оценка и/или Подробен проспект на Вашия бизнес

Промо статус на Вашата оферта

Вие сте решен да извлечете максимума при реализиране на сделка с бизнеса, който усилено и с много желание сте градили. Процесът на продажба е сложен и пълен с предизвикателства, за да можете да получите адекватна цена за предприятието, която сте създали.  Фокусирате се кой е адекватния и бърз подход за продажба бизнеса. Ние ще ви съдействаме да намерите "точния" купувач

Предимства, в случай, че изберете "Представителство":

 • Активно търсим бърза и адекватна реализация на Вашата оферта; 

 • Не плащате предварителни такси - дължите комисионна само ако се сключи предварителен или окончателен договор за покупко-продажба на бизнеса;

 • Запазвате конфиденциалност при публикуване на обява за продажба на бизнеса; 

 • Вашата оферта се представя целево на ограничен кръг от потенциални купувачи;

 • Получавате безплатно експертни съвети какво да предприемете, че да получите исканата цена и условия на продажба;

 • Получавате професионално съдействие при водене на преговори за бързо постигане на сделка; 

 • Спестявате средства - В случай, че заявите пакет "Оценка" и/или "Проспект", получавате 20% отстъпка от цената им, като тя се приспада от дължимата комисионна

 

Все още не сте сигурни, дали това е правилната стъпка - Заявете безплатна консултация с наш експерт!

Пакет "Оценка"

Независима оценка на Вашия бизнес

Промо статус на Вашата оферта

Вие, като собственик, сте влагали своето време, усилия и средства да увеличавате стойността на бизнеса си. Със сигурност Вие имате представа каква е неговата цена, след като сте взели решение да го обявите за продажба. Прецизирането на цената ще направи Вашата оферта по-привлекателна за потенциални инвеститори. Още повече, че те вероятно ще използват същите или подобни подходи за оценка на бизнеса Ви като тези, които използваме ние.  

Предимства, в случай, че закупите пакет "Оценка":

 • Възможност да съпоставите търсената от Вас цена с независима експертна оценка

 • По-добре да се подготвите за преговори, като използвате изводите от доклада

 • Адекватно да аргументирате исканата цена, без да правите компромиси с нея

 • Вашата оферта е промотирана и се вижда на челно място сред останалите

 

 Научете какво е необходимо за извършване на оценка от нас и какво се включва в нея

Пакет "Проспект"

Подробен пропект на Вашия бизнес

Промо статус на Вашата оферта

Важно е Вашият бизнес да е добре разработен и успешен. Важно е той да е печеливш и рентабилен. Разбира се това е посоката, в която работи всеки отговорен собственик на бизнес. Също така важно е този бизнес да бъде успешно представен. Професионално изработен документ, съдържащ ключовите конкурентни предимства и постигнатите от Вашия бизнес резултати привлича инвеститорите.  

Предимства, в случай, че закупите пакет "Проспект":

 • По време на подготовката на продажбения проспект ще получите експертни съвети за области, които можете да подобрите

 • Имате възможност да актуализирате продажната цена, в случай, че извършите подобрения

 • Можете да представите документ, който професионално представя достиженията и силните страни на бизнеса Ви на заинтересован от бизнеса Ви инвеститор

 • Вашата оферта е промотирана и се вижда на челно място сред останалите

 

 Научете какво е необходимо за подготовка на продажбен проспект и какво се включва в него

bottom of page