top of page
Търсене
  • Biz2Buy

Необходима ли ми е оценка на бизнеса

Често ни задават въпроса „Защо се нуждая от оценка, особено ако нямам намерение да продавам бизнеса си скоро?“ Винаги отговаряме, че познаването на т.нар. „базова стойност“ на вашия бизнес е отправна точка, ако планирате да създадете бизнес с прехвърлима стойност.


Познаването на стойността на вашия бизнес – не само към даден момент, но и в динамика, е част от ефективна система на управление. По-долу посочваме причините, поради които оценките са от съществено значение, за да управлявате правилно растежа на вашия бизнес:


Оценките осигуряват базовата линия на стойността на бизнеса. Те служат като индикация за това какво правите правилно и какво бихте могли да направите по -добре. През годините стойността на бизнеса ви може да се повиши или намали. Ако не знаете какво е изходното ниво, нямате отправна точка. Разглеждайте стартовата оценка на бизнеса ви като първия профилактичен преглед при вашия лекар.


Оценките помагат да се начертае посоката на бизнеса. Не знаете къде отивате, ако не знаете къде се намирате, нали така? Оценките могат да ви помогнат да определите подходи за подобряване на бизнеса. Оценката може да ви подскаже необходимост от инвестиция или наемане на служител. Тя ще ви насочи дали даден разход може да бъде намален или елиминиран. Оценките ви помагат да направите промяна в бизнеса или да вземете трудно стратегическо решение.


Оценките измерват напредъка на бизнеса. Извършвани редовно, оценките осигуряват доста добра мярка за това как се справяте в сравнение с целите, които сте си поставили. Редовното оценяване на бизнеса следва д се разглежда като част от стратегическото бизнес планиране и елемент на всяко едно важно решение.


Оценките могат да определят пропуските в бизнеса. При оценката се използват ключови показатели за ефективност (KPI), за да се включат нефинансовите аспекти на бизнеса, които всъщност са основните двигатели на стойността. Разглеждането на KPI спомага да се определят областите на потенциално подобрение на бизнеса и в крайна сметка предоставят начини за увеличаване на стойността му.


Оценките спомагат в текущото управление на бизнеса. Те ви дават възможност да проследите доколко ефективни са вашите бизнес решения, като следите не само промяната в приходите, респ. печалбата, но и промяната в стойността на бизнеса. Те ви помагат да разширите фокуса, чрез който разглеждате резултатите на бизнеса и да взимате само такива решения, които са определящи за постигане на целевия резултат. Проследяването на изменението на стойността на вашия бизнес през годините, ще ви помогне да избегнете непредвидимите последици от взети на пръв поглед незначителни решения.


Оценките повишават отговорността ви към бизнеса. Ако сте използвали оценка, която ви е помогнала да определите пропуските и да определите посоката за развитие на бизнеса, вие се ангажирате за постигането на поставените в плана цели. Важно е оценката да се използва като елемент на вашия стратегически бизнес план! По този начин може да измервате постигнатото, да управлявате адекватно резултатите.


Оценките осигуряват мярка за сравнение на бизнеса. Добре е известно, че сделките с бизнес рядко се оповестяват – т.е. не е ясна цената, на която се продава даден бизнес. Познаването на KPI на бизнеса ви ще ви даде възможност да сравнявате стойността на бизнеса ви с тази на други участници във вашия пазарен сегмент.


Оценките представляват основа за определяне цената на бизнеса. Когато решите, че е дошло времето за промяна, направените оценки са отправна точка за определяне на офертната цена за бизнеса ви. Независимо дали става въпрос за външна продажба или вътрешен трансфер към следващо поколение, вие следва да имате ясна представа колко струва вашият бизнес и да можете да защитите цената.


Собствениците често имат нереалистични очаквания за цена на бизнеса си. Ако имате базова оценка и разбирате какво движи стойността на бизнеса, ще се предпазите от изненади, когато решите да го прехвърлите. Не забравяйте, че оценяването на бизнеса ви е постоянно „упражнение“, за да можете да определите адекватна цена на бизнеса си.


Оценките могат да спомогнат за вливането на средства в бизнеса. Ако обмисляте как да финансирате дадено бизнес начинание, всеки кредитор ще ще се заинтересува каква е стойността на бизнеса ви, за да определи как тя би се съпоставила с неговата инвестиция. Получаването на оценка е първата стъпка в процеса на осигуряване на допълнително финансиране.


Оценките са част от вашия личен финансов план. Обикновено стойността на бизнеса представлява ок. 50-70% от стойността на личните финанси на собственика. Тази голяма експозиция към стойността на бизнеса представлява не само изгоди, но и риск за вас и вашето семейство! Знаейки каква е стойността на бизнеса ви и как тя влияе върху вашите лични финанси, ще можете по-добре да планирате бъдещето на вашето семейство.


Безспорно оценките служат за постигане на повече цели от „това, което някой би платил за вашия бизнес“. Използвани правилно, оценките ви помагат да разбирате какво действително се случва във вашия бизнес. Чрез Biz2Buy вие можете да получите независима експертна оценка и да се поставите в конкурентна позиция, като укрепите и увеличите стойността на бизнеса си.223 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page