top of page
Търсене
  • Biz2Buy

НА КОГО ДА ПРЕДЛОЖИТЕ ВАШИЯ БИЗНЕС ЗА ПРОДАЖБА

Актуализирано: 9.08.2021 г.

Вие вече сте взели решение да продаде своя бизнес. Извършили сте подготовка преди да го обявите за продажба. Сега е важно да определите по какъв начин да реализирате сделката. Интересувате се кой е вашия купувач и как да стигнете до него. За да си отговорите на тези въпроси е необходимо да минете през следите стъпки:1. Определете вашия потенциален купувач или приемник на бизнеса


Подходящият купувач или приемник на вашия бизнес е този, който в най-пълна степен може да отговори на вашите лични приоритети. Преминавайки през тази стъпка означава, че сте готов с тях. Ако не сте, то би следвало да ги определите, тъй като те ще насочат вашия подход за продажба, както и към потенциалния купувач.
2. Анализ на различните продажбени подходи


От схемата се вижда, че най-много приоритети или вероятността да бъдат покрити вашите 3 основни приоритета е да се насочите към външни за бизнеса лица. При всички случаи е добре да се запознаете, какви са подходите и предимствата при останалите възможности:


Роднина става приемник на бизнеса – често срещан подход за лесно прехвърляне на малък или семеен бизнес. Със сигурност не може да постигнете топ цена, но участието ви в бизнеса е възможно и желателно. Запазването на характера на бизнеса и неговата насоченост е почти гарантирано, като това би дало устойчивост за клиенти и персонал;


Продажба на съдружник - често срещан подход за лесно прехвърляне на бизнес. В дружествения договор може да е записано по какъв начин става прехвърлянето на дялове между съдружниците. Не са необходими сложни оценки на бизнеса, т.к. купувача е също като вас добре запознат с неговите предимства и недостатъци. В повечето случаи този подход ще продължи досегашната линия на развитие на бизнеса;


Продажба на ключов служител или на всички служители – при този подход не може да се подсигури топ цена и в много малко случаи е възможно вашето незабавно напускане. Предимствата на този подход е, че можете да подсигурите бизнеса да продължи в избраната от вас линия;


Продажба на фирма - това може да бъде доставчик, клиент или конкурент на вашия бизнес. При този подход може да се постигне топ цена и незабавно плащане, но е възможно новия собственик да изисква вие да останете в бизнеса с оглед обезпечаване на прогнозната печалба. Възможно е да се промени стратегията и начина на водене на бизнеса, в зависимост приоритетите на новия купувач;


Продажба на лице, външно за бизнеса – този тип потенциален купувач може да подсигури изпълнение на всички възможни ваши приоритети, т.к. той е заинтересован да закупи действащ бизнес, за да може незабавно да се ползва от установения начин на работа, клиентела, генерираните от бизнеса приходи, респ. печалба. Както беше споменато по-горе, реализиране на топ цена е много рядко свързано с незабавно напускане на предишния собственик.


Доброволната ликвидация на бизнес е решение, когато собственика не вижда на кого би продал своя бизнес, като се има предвид намалените приходи или тяхната липса, намаления оборотен капитал и увеличената кредитна задлъжнялост. В този случай, с получената сума от продажба на машини, оборудване, обзавеждане, стока се погасяват задължения към кредитори, включително задължения към персонала и се преминава към заличаване на фирмата.

В случай, че искате да научите по-подробно как да се подготвите за сделка с бизнес, заявете безплатно наръчника на #Biz2Buy "Как да продам бизнеса си".


118 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page