top of page
Търсене
  • Biz2Buy

КАКВА Е ЦЕНАТА НА МОЯ БИЗНЕС

Актуализирано: 27.08.2021 г.

Всеки собственик на бизнес поне веднъж се е запитвал каква е цената на бизнеса, който е създал. Разбира се, трудно се оценяват дългите работни дни, прекараните безсънни нощи, вложените усилия за развитието на бизнеса. Даже и да е възможна тяхната оценка, цената на бизнеса не е равна на сумата от стойността им и размера на вложените средства. Определящи са какви приходи респ. печалба може да генерира бизнеса и какво е наличното имущество, което бизнеса притежава.


Преди да решите да поставите табела „Продавам бизнес“, добре е да отделите необходимото време за да определите правилно неговата цена. Ако цената е висока, няма да привлечете интерес. Ако цената е ниска, ще загубите пари!Продажбата на бизнес става в динамична среда, в която офертната цена и цената, на която се реализират сделките постоянно се променят. Цената, на която даден бизнес би се продал е свързана с оценката на купувача за реализираната от него доходност, притежавано имущество, възможни бъдещи приходи и търговска репутация.


Подготовката за продажба на бизнес включва множество стъпки, като основните, свързани с определяне на цената му са:


1. Подредете финансовите си отчети Първото нещо, от което всеки купувач или инвеститор се интересува е какви приходи респ. печалба генерира бизнеса ви. Важно е да имате подходяща отчетност, която да доказва действителната доходност на бизнеса! Липсата им вероятно би отклонила интереса на купувача и ако все пак се стигне до сделка, ще загубите пари!


2. Определете пазарната стойност на притежаваното имущество Използваните през годините транспортни средства, оборудване и обзавеждане губят част от стойността си поради изхабяване. Важно е да проучите каква е приблизителната им пазарна стойност – т.е. колко пари може да получите, ако ги продадете отделно. Оценката на стока или продукция следва да бъде по покупните им цени или себестойност, т.к. купувача трудно би заплатил по-висока цена за тях.


Формираната цена, след оценка на имуществото в бизнеса, е т.нар. „ликвидационна“ цена на бизнеса. Може да загубите пари или да не намерите купувач, ако се опитвате да продавате бизнеса си на тази цена, т.к. в нея не се отчита търговската му репутация!

3. Изгответе план за развитието на бизнеса Купувачът/Инвеститорът се интересува какъв е потенциала на вашия бизнес. Вие най-добре можете да го определите. Изгответе кратък план, в който може да има прогнози напр. за ръст на продажби, пазарен дял, както и на базата на каква допълнителна инвестиция те биха се реализирали. Бъдете реалистични, не преувеличавайте!


Ние от Biz2Buy можем да ви съдействаме да определите пазарната цена на бизнеса ви. Ние прилагаме утвърдени методи за определяне действителната стойност на бизнеса. Формираната чрез тях оценка отразява възможността на бизнеса да генерира приходи в бъдеще.


Преди да предложите бизнеса си на „ликвидационна“ цена, проверете каква е неговата действителна стойност! Процесът на оценка е бърз и може да ви помогне да получите повече пари за бизнеса си, отколкото предполагате!

254 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page