top of page

Описание на бизнеса: Електрически автомобил разработен на модулен принцип в различни варианти за транспорт на хора и товари в градска среда

 

Постигнати резултати: TRL 7 - демонстрация на прототип на системата в работна среда

 

Пазари, Клиенти: Става дума за голяма пазарна ниша, тъй като страната ни е член на ЕС и развитието на тази индустрия е много перспективно

 

Конкурентни предимства: Производствена иновация на многофункционален електрически автомобил

 

Перспективи за развитие: Възможност за развитие на компанията от сегашния TRL 7 до TRL 9 - създаване на ново решение и конкурентно производство с индустриализация и маркетинг на новото решение

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса се насочете към раздел "За инвеститори" и направете заявка свързана с офертата

05.01.2024

 

Производство и сглобяване на електромобили

SKU: 10218
50 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

НЕ

МПС, машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

НЕ

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена. Заявете екземпляр в раздел „За инвеститори“

bottom of page