top of page

Продавам заведениe за бързо хранене намиращо се в Люлин оборудвано, с фирма, с разрешителни, нисък наем, човек поток

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса се насочете към раздел "За инвеститори" и направете заявка свързана с офертата

14.08.2023

Заведение за бързо хранене

SKU: 10196
14 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

ДА

МПС, машини, оборудване  и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

ДА

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена

bottom of page