top of page

Бързо развиващ се бизнес! През 2022г. е реализиран 47% ръст на приходите спрямо 2021г.! Отлични показатели за рентабилност на активите и собствения капитал!

 

Описание на бизнеса:

Утвърден и печеливш семеен бизнес - заведение за бързо хранене с доставка и на адрес. Дейността стартира в края на 2019 г., като през 2021г. бизнесът се измества в по-голям обект в непосредствена близост до стария. През 2022 г. името на заведението се регистрира като търговска марка за България.

 

Исканата за бизнеса цена включва:

 • Специализирано обзавеждане и оборудване в търговското помещение;
 • Търговско know-how;
 • Бази данни и договори с клиенти и доставчици;
 • Трудови договори и досиета на работниците;
 • Интелектуална собственост – търговска марка, интернет сайт и профили в социалните мрежи;

 

Конкурентни предимства:

 • Утвърден бизнес с удобно местоположение;
 • Високо качество на предлаганите ястия, направени с първокласни продукти и по домашни рецепти;
 • Разнообразно ежедневно меню, което се обновява минимум два пъти в годината;
 • Отлично обслужване - бързо и точно изпълнение на поръчките;

 

Възможности за развитие:

 • Увеличаване на приходите чрез запълване на възможния производствен капацитет;
 • Бизнесът има потенциал да се превърне във верига. В рамките на две години, могат да бъдат отворени още два обекта в града, които да постигнат подобни на реализираните от заведението годишни обороти.;

 

Възвръщаемост на инвестицията:

 • Исканата цена е по-ниска от необходимите към момента разходи за изграждането на заведение с подобни обороти и печалба!
 • Възможност за възвръщане на инвестицията за период ок. 2.5 години!

 

Обявеният за продажба бизнес е подходящ и за лица, които притежават мениджърски умения и желаят да стартират с първото си бизнес начинание!

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса се насочете към раздел "Помощен център" и направете запитване свързано с офертата

актуализирана 20.09.2023

Утвърдено и печелившо заведение за бързо хранене

SKU: 10162
360 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

НЕ

МПС, машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

ДА

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена. Заявете екземпляр в раздел „За инвеститори“.

 

bottom of page