top of page

Малки заеми срещу залог и добри лихви. Продажба на злато. Продажба на бяла техника.

Причина за продажба: Много обекти в друг бранш

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса се насочете към раздел "За инвеститори" и направете заявка свързана с офертата

25.10.2023

Заложна Къща и Продажба на Бяла Техника

SKU: 10205
50 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

НЕ

МПС, машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

ДА

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена. Заявете екземпляр в раздел „За инвеститори“.

bottom of page