top of page

Действащ Вятърен парк с реализирано производство на ел. енергия над 6000MWh за 2023г. Фирмата е без задължения.

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса се насочете към раздел "Помощен център" и направете запитване свързано с офертата

актуализирано на 19.02.2024

Вятърен парк - функциониращ

SKU: 10210
7 200 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

ДА

МПС, машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

НЕ

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена. Заявете екземпляр в раздел „За инвеститори“.

bottom of page