Продавам сайт на тема туризъм и почивка. Към него има Фб група с над 10 000 последователи и Фб страница. Повече информация при сериозен интерес

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса, заявете екземпляр от Продажбения проспект на бизнеса, като се насочите към секцията "За инвеститори".

05.09.2022

Продавам сайт на тема туризъм и почивки

SKU: 10123
3 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

НЕ

машини, оборудване и обзавеждане

НЕ

стока, материали, продукция

НЕ

 

 

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена, ако е приложимо.