top of page

Продава се малка, но много добре оборудвана фирма с 25 годишна история за производство на трикотажни изделия. Раполагам с принтери за печат върху памук, сито печат с пълното обурудване. Шевните машини са автомати.

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса се насочете към раздел "За инвеститори" и направете заявка свързана с офертата

05.04.2024

Шивашки цех

SKU: 10238
40 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

НЕ

МПС, машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

ДА

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена. Заявете екземпляр в раздел „За инвеститори“.

bottom of page