top of page

Продава се бизнес за производство на риба и зарибителен материал в затворена циркулационна система. Към бизнеса е включено оборудване за производство на риба и зарибителен материал. Включени бизнес имоти: имот 3 дка. и сграда от 400 кв.м на два етажа. Бизнесът е работещ с всички регистрации.

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса се насочете към раздел "За инвеститори" и направете заявка свързана с офертата

22.02.2024

Рибно стопанство

SKU: 10227
350 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

ДА

МПС, машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

НЕ

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена. Заявете екземпляр в раздел „За инвеститори“.

bottom of page