top of page

Онлайн магазина продава луксозно облекло и аксесоари за фитнес и йога произведени от фирми от Австралия и САЩ. При желание можем да предоставим контактите на партньорите за продължаващо сътрудничество и внос за България. Има Facebook и Instagram. Постоянно е работено с маркетингова компания, която развиваше SEO и управляваше рекламата в социалните медии. Продаваме с фактура. 

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса се насочете към раздел "За инвеститори" и направете заявка свързана с офертата

23.08.2022

Продавам разработен онлайн бизнес

SKU: 10118
30 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

НЕ

МПС, машини, оборудване и обзавеждане

НЕ

стока, материали, продукция

ДА

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена. Заявете екземпляр в раздел „За инвеститори“.

bottom of page