Продава се разработен бизнес в сферата на търговия с замразени храни с над 20г на пазара и около 600клиента. Фирмата е с чисто минало и доста солидни обороти, разполага с складов имот, хл. камери, 7хл. камиона и солиден договор с водещ европейски концерн. За информация с сериозни клиенти, само на място!!

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса, заявете екземпляр от Продажбения проспект на бизнеса, като се насочите към секцията "За инвеститори".

08.04.2022г.

Разносна търговия

SKU: 10095
1 500 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

ДА

машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

ДА

 

 

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена, ако е приложимо.