top of page

Два броя ФтЕЦ по 30Kw - едната е на регулиран пазар от 2021 година, с изкупна цена 0,19827 лв/кВтч, а втората работеща от месец юли 2023 година е на свободен пазар. Двете централи са позиционирани в едно населено място. УПИ с готови документи за ФтЕЦ-30Kw /свободен пазар/, внесени и одобрени от "Електрохолд" ЕАД - стартиране на изграждането след заплащане такса присъединяване. УПИ 1100 м2, с проект даващ възможност за повишаване на мощността над 30Kw при наличие на свободни мощности, каквито към момента няма в област Плевен.

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса се насочете към раздел "За инвеститори" и направете заявка свързана с офертата

09.07.2024

Работещ бизнес: 2 ФЕЦ и УПИ с одобрен проект

SKU: 10262
128 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

ДА

МПС, машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

НЕ

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена. Заявете екземпляр в раздел „За инвеститори“.

bottom of page