top of page

Производство на санитарни изделия тоалетна хартия, салфетки,маски, дамски превръзки, памперси за големи и малки и др.подобни

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса се насочете към раздел "За инвеститори" и направете заявка свързана с офертата

06.07.2022

Производствена база

SKU: 10113
146 687,00 лв.Цена

Офертната цена от 75 000 евро включва:

бизнес имоти

ДА

МПС, машини, оборудване и обзавеждане

НЕ

стока, материали, продукция

НЕ

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена. Заявете екземпляр в раздел „За инвеститори“.

 

bottom of page