Производство на санитарни изделия: тоалетна хартия, салфетки, маски, дамски превръзки, памперси за големи и малки и др. подобни

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса, заявете екземпляр от Продажбения проспект на бизнеса, като се насочите към секцията "За инвеститори".

06.07.2022

Производствена база

SKU: 10113
146 687,00 лв.Цена

Цена: 75000 евро

 

Офертната цена включва:

бизнес имоти

ДА

машини, оборудване и обзавеждане

НЕ

стока, материали, продукция

НЕ

 

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена, ако е приложимо.