top of page

Предлагам за продажба или съвместно ползване PREMIUM домейните: www.ALIBABA.bg www.INTERESNO.bg www.REVOLUTION.bg На всички съм първи собственик около или над 10г, и цените им са само за сериозни инвеститори!

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса се насочете към раздел "За инвеститори" и направете заявка свързана с офертата

13.05.2024

Продавам PREMIUM Домейни

SKU: 10245
100 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

НЕ

МПС, машини, оборудване и обзавеждане

НЕ

стока, материали, продукция

НЕ

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена. Заявете екземпляр в раздел „За инвеститори“.

bottom of page