Продавам специализирана платформа в предоставянето на услуги за домакинството. Тя обединява всички частни обяви за почистване, отглеждане на деца, грижа за възрастни и трудно подвижни хора. Предоставяме възможност на нашите клиенти сами да подберат подходящите за тях услуги, отговарящи на техните изисквания, очаквания и бюджет. Сайтът дава възможност за допълнителни доходи на всички търсещи работа в сферата на услугите.

 

Предимство е осигуряването на директна комуникация между страните, реални отзиви и препоръки от всички наши клиенти. Разработван и настройван в продължение на две години е готов за огромния потенциал на пазара.

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса, заявете екземпляр от Продажбения проспект на бизнеса, като се насочите към секцията "За инвеститори".

14.03.2022

Портал за услуги

SKU: 10090
299 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

НЕ

машини, оборудване и обзавеждане

НЕ

стока, материали, продукция

НЕ

 

 

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена, ако е приложимо.