top of page

Продавам онлайн платформа за специалисти. Платформата е в сферата на консултациите. Разполага с всички необходими инструменти за модерна и съвременна платформа. В платформата се влиза с 3 вида абонамент. Има секция за дигитални продукти. Подходяща за специалисти в областта на консултирането.

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса се насочете към раздел "За инвеститори" и направете заявка свързана с офертата

15.05.2024

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ

SKU: 10246
18 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

НЕ

МПС, машини, оборудване и обзавеждане

НЕ

стока, материали, продукция

НЕ

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена. Заявете екземпляр в раздел „За инвеститори“.

bottom of page