top of page

Продава се разработен онлайн магазин, опериращ от 2012 г., който има много добре развит и ясно разпознаваем бранд, под който може да бъде включена широка гама от спортни стоки и продукти. Продаваме магазина заедно с наличната в склада стока на продажна стойност 12 000 лв! Т.е. дори само продажбата на вече наличната стока би донесла печалба от 2 000 лв. без да се налага никаква друга инвестиция. Разбира се магазинът върви с всички профили във Фейсбук, Инстаграм и т.н., контактите с производителя, както и контакти на инфлуенсъри, с които сме работили през годините.

 

Отделно през последните 5 г., през които сайта беше наша собственост сме водили стриктна статистика за всички продадени артикули, която би била изключително ценна при планирането на стокооборота и необходимите складови наличности.

 

Обобщено: Силно разпознаваем брандинг Стока на стойност 12 000 лв Социални профили и контакти на производител и инфлуенсъри Подробна статистика за последните години Банковата печалба за 2022 е 6 150 лв. Продаваме бизнеса, тъй като от 3-ма собственици в последните 2-3 г. само аз мога да му обръщам внимание и в последно време все по-малко поради нарастналите ми отговорности в редовната работа, както и друга странична дейност, която започнах. Бизнесът е идеален за допълнителна дейност и имайки предвид предложения пакет, реалната му стойност е значително по-висока от търсената.

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса се насочете към раздел "За инвеститори" и направете заявка свързана с офертата

18.01.2023

Разработен онлайн магазин за спортни стоки

SKU: 10152
10 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

НЕ

МПС, машини, оборудване и обзавеждане

НЕ

стока, материали, продукция

ДА

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена. Заявете екземпляр в раздел „За инвеститори“.

bottom of page