top of page

Разработен онлайн магазин, стока на склад, фейсбук страница, база данни на клиенти

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса се насочете към раздел "За инвеститори" и направете заявка свързана с офертата

26.06.2023

Онлайн магазин за дрехи, обувки, аксесоари и др.

SKU: 10189
350 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

НЕ

МПС, машини, оборудване и обзавеждане

НЕ

стока, материали, продукция

ДА

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена. Заявете екземпляр в раздел „За инвеститори“.

bottom of page