Продава се работещ бизнес над 6 години - онлайн магазин и Фейсбук магазин за детски дрехи с шоурум в София. Добре развити Фейсбук и Инстаграм магазин със 17 000 последователи и над 2000 уникални артикула. Бизнеса е единствен по рода си в България, работи на принципа на социално предприемачество (затворен еко цикъл): изкупуване на дрехи от родители и препродаването им.

 

Бизнеса има също и социална дейност за обмен на детски дрехи и принадлежности. Шорума съдържа и фотостудио, намира се на удобно място близо до центъра и притежава пълно оборудване (принтер, бюра, щендери, закачалки, и т.н.) Имаме установени партньорства с много локални бизнеси и НПО-та.

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса, заявете екземпляр от Продажбения проспект на бизнеса, като се насочите към секцията "За инвеститори".

18.02.2022

Онлайн магазин за детски дрехи с шоурум

SKU: 10081
50 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

НЕ

машини, оборудване и обзавеждане

НЕ

стока, материали, продукция

НЕ

 

 

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена, ако е приложимо.