top of page

Магазинът е разработен бизнес, който работи от 8 години. С голям потребителски поток. В близост 2 училища, 2детски градини.

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса се насочете към раздел "За инвеститори" и направете заявка свързана с офертата

16.11.2023

Магазин за насипно кафе, захарни изделия, алкохол

SKU: 10211
13 500,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

НЕ

МПС, машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

ДА

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена. Заявете екземпляр в раздел „За инвеститори“.

bottom of page