top of page

Описание на бизнеса

Дейността стартира преди ок. 20 г., като се отглеждат 535 дка лозови насаждения. През 2007г. са засадени различни сортове, внос от съответната страна на произход – траминер,шардоне, мускат, мерло, каберне совиньон, каберне фран. През 2020 г. наново са засадени 73 дка с български сортове – мускат, тамянка.  Произведеното вино се реализира в специализирана магазинна мрежа, както и се продава на едро.

 

Силни страни и конкурентни предимства:

 • Утвърден бизнес със затворен цикъл на производство и реализация;
 • Собствена база за винопроизводство;
 • Собствена земеделска техника и складова база;
 • Дългосрочен договор за аренда на земята – сключен е 30 г. договор с ДПФ .

 

Офертната цена включва:

 • Винарна, с капацитет 650 тона и складова база, разположена на ок. 3 дка собствена земя;
 • Специализирани съоръжения за производство  и съхранение на вино;
 • Земеделска техника вкл. 11трактора, заедно с пълен прикачен инвентар;
 • Търговско know-how; 
 • Бази данни и договори с клиенти и доставчици. Текущи договори за държавни субсидии. Договори за аренда;
 • Трудови договори и досиета на работниците;
 • Интелектуална собственост – сертификати, разрешителни;

 

Перспективи за увеличаване на приходите:

 • Увеличаване на реализираните количества вино чрез прилагане на активна търговска стратегия за увеличаване на точките за продажба;
 • Арендоване на нови масиви и/или чрез изкупуване на грозде от съседни производители;

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса се насочете към раздел "Помощен център" и направете заявка свързана с офертата

актуализирана на 06.07.2023

Продажба на лозе-535 дка и винарна 650 тона

SKU: 10159
2 850 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

ДА

МПС, машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

ДА

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена. Заявете екземпляр в раздел „За инвеститори“.

bottom of page