top of page

Описание на бизнеса

Бизнесът е създаден в началото на 2019 г., като към момента е утвърден като водещ лазерно-естетичен център с голям асортимент от специализирани услуги. Центърът се състои от няколко кабинета, напълно оборудвани  със съвременни апаратури. Процедурите се извършват с висок клас продукти, с доказани свойства и положителен ефект. Центърът има отлично местоположение, квалифициран медицински персонал и постиянно увлеичваща се клиентела.

 

Пазари и клиенти

Предвди характера на предоставяните услуги, основните клиенти на центъра са хора, за които доброто лично здраве и отличен външен вид са приоритети. Много от услугите са на „пакетен“ принцип, което предполага запазване на текущите клиенти.

 

Силни страни и конкурентни предимства:

 • Обучен персонал с медицинска квалификация, отлични професионали компетенции и опит от години;
 • Изградена лоялна клиентска база;
 • Отлично местоположение и висок клас собствено оборудване;
 • Към момента, фирмата няма задължения към финансови институции;

 

Офертната цена включва:

 • Специализирано оборудване за есететични и козметични процедури;
 • Търговско know-how;
 • Бази данни и договори с персонал, клиенти и доставчици;
 • Интелектуална собственост – интернет сайт, профили в социалните мрежи, разрешителни и пр.;
 • Обучение на новия собственик за навлизане в работата (ако е необходимо);

 

Перспективи:

В краткосрочен план се планира увеличаване на приходите чрез:

 • Предлагане на нови процедури – наемане на лекари-специалисти и създване на специализирани кабинети;
 • Увеличаване на броя на кабинетите, водещо до увеличен брой на обслужваните клиенти.

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса се насочете към раздел "Помощен център" и направете заявка свързана с офертата

актуализирана на 31.03.2024

Лазерно-естетичен център

SKU: 10195
343 000,00 лв.Цена

Цена: 220 000 евро

 

Офертната цена включва:

бизнес имоти

НЕ

МПС, машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

ДА

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена. Заявете екземпляр в раздел „За инвеститори“.

bottom of page