top of page

Предлагам обзаведен кабинет за психолог/ логопед, който се намира на спокойно място, отговарящ на изискванията за терапевтична практика.

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса се насочете към раздел "За инвеститори" и направете заявка свързана с офертата

15.01.2024

Продавам Кабинет за Психолог/Логопед

SKU: 10221
75 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

ДА

МПС, машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

НЕ

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена. Заявете екземпляр в раздел „За инвеститори“.

bottom of page