top of page

Развиващ се бизнес с увеличаваща се клиентела!

 

Описание на бизнеса:

Химическо чистене с технологията WET Cleaning, действащо като франчайз на известна фирма за пране с пунктове в над 30 държави. През Юни 2021 се отваря първия приемен пункт в ж.к. Младост, а през Август 2022 се разкрива нова локация в ж.к. Дружба.

 

Исканата за бизнеса цена включва:

 • Специализирано обзавеждане и оборудване в търговското помещение;
 • Търговско know-how;  
 • Бази данни и договори с клиенти и доставчици;
 • Трудови договори и досиета на работниците;
 • Интелектуална собственост – договор за франчайз (при желание от страна на купувача);

 

Конкурентни предимства:

 • Бизнес с удобно местоположение;
 • Модерно оборудване;
 • Приложение за онлайн поръчки;
 • Предлагат се абонаментни програми, иновативни за българския пазар
 • ЕКО насоченост;

 

Възможности за развитие:

 • Увеличаване на приходите чрез запълване на възможния производствен капацитет (към момента бизнеса е на ок. 30% от възможния капацитет);

 

Възвръщаемост на инвестицията:

 • Исканата цена е по-ниска от необходимите към момента разходи за изграждането на подобен бизнес!

 

Обявеният за продажба бизнес е подходящ и за лица, които стартират с първото си бизнес начинание!

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса се насочете към раздел "За инвеститори" и направете заявка свързана с офертата

04.04.2023

Химическо чистене

SKU: 10169
60 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

НЕ

МПС, машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

ДА

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена. Заявете екземпляр в раздел „За инвеститори“.

bottom of page