Продава се бизнес Продава се ферма за развъждане на фазани и яребици. В цената (1 200 000 лева - плаща се на физическо лице ) са включени:

 

- Оградена площ с масивна ограда - 14 декара;

- 6 волиери - 8 декара;

- Основно стадо - 320 клетки за яребици в хале от два декара;

- Автоматизирани, 14 отопляеми помещения за новоизлюпени пилета;

- Люпилна с два инкубатора за по 9000 и 6000 яйца и 3 майки (9, 6, 6 000);

- Трифазен агрегат и монофазен агрегат;

- Пикап;

- Складова база;

- Фуражно отделение с бъркалка и фуражомелка;

- Други помощни помещения;

- Жилищно помещение от 430 квадрата включващо - 3 спални, един хол и трапезария, фоайе, баня с тоалетна;

- Обзавеждането на къщата;

- Две спални помещения за помощен персонал с тоалетна и в процес на изграждане кухня и баня;

- Гараж;

- Овощни дървета;

- Фермата има собствен водоизточник с дебит - достатъчен;

- Сайт и обяви в популярните търсачки;

- Фирмата, собственик на фермата (има регистрация по ДДС);

- Сертификати от ветеринарните власти и здравната инспекция, вървят с фирмата;

- Договорите за бъдещ период и птиците по договорите;

- Основното стадо;

- Контакти на клиенти (за последните пет години договорите са за около 200-220К лева на година) и контрагенти от България и чужбина;

- Ноухау за отглеждането;

- Постоянни консултации и помощ при необходимост;

- Най-различно оборудване.

 

Бизнеса се продава поради напредване на възрастта и незаинтересованост на наследниците да го продължат!!! Огледи по всяко време! Перспективен бизнес с много възможности за находчивите и предприемчивите.

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса, заявете екземпляр от Продажбения проспект на бизнеса, като се насочите към секцията "За инвеститори".

17.08.2022

Ферма за яребици и фазани

SKU: 10115
1 200 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

ДА

машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

ДА

 

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена, ако е приложимо.