top of page

Описание на бизнеса: Домейна е подходящ за мода, аксесоари, недвижими имоти. Домейна се казаха xxx . com и е регистриран в go daddy

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса се насочете към раздел "За инвеститори" и направете заявка свързана с офертата

14.03.2023

Онлайн магазин

SKU: 10166
3 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

НЕ

МПС, машини, оборудване и обзавеждане

НЕ

стока, материали, продукция

НЕ

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена. Заявете екземпляр в раздел „За инвеститори“.

bottom of page