top of page

Обикаля се с пикап по сервизи с цел търговия, има възможност за доста повече разработване като вече има изградена клиентела и складове и доставчици с които се работи редовно.

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса се насочете към раздел "За инвеститори" и направете заявка свързана с офертата

24.01.2023

Бизнес за дистрибуция на консумативи за сервизи

SKU: 10154
25 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

НЕ

МПС, машини, оборудване и обзавеждане

НЕ

стока, материали, продукция

ДА

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена. Заявете екземпляр в раздел „За инвеститори“.

bottom of page