top of page

Описание на бизнеса

Бизнесът е създаден преди повече от 25 г. , като дейността включва внос/износ, търговия на едро, както и продажби на крайни клиенти в цяла България и извън пределите на страната. Фирмата  е директен вносител на гранит, гранитогрес, камък, подова и стенна керамика на производители от Италия, Китай, Турция, Испания, Индия, Египет и други. Дейността се извършва от собствена складова база  с РЗП ок. 500 м2, намираща се върху собствена земя с площ 1500 м2, разположени на удобно място в града за транспорт и логистика.

 

Пазари и клиенти

През годините са установени множество връзки със строителни фирми главно от регионите на Варна и София.

 

Силни страни и конкурентни предимства:

 • Директен вносител на гранит, гранитогрес, камък, подова и стенна керамика, което дава възможност за предлагане на продуктите на конкурентни цени;
 • Изградени логистични канали за внос и продажби на едро;
 • Наличие на адекватни складови наличности и разнообразие от размери, модели и разцветки на настилки, позволяващо доставки в най-кратки срокове;
 • Към момента, фирмата няма задължения към финансови институции;
 • Обучен персонал с придобити компетенции и опит от години;

 

Офертната цена включва:

 • 1 бр. МПС и един мотокар;
 • Специализирано складово обзавеждане и оборудване, включващо складова програма, стелажи, подемници и пр.;
 • Търговско know-how; 
 • Бази данни и договори с клиенти и доставчици;
 • Интелектуална собственост – интернет сайт, профили в социалните мрежи и пр.;
 • Обучение на новия собственик за навлизане в работата (ако е необходимо);

В допълнение към цената са стокови наличности с балансова стойност от ок. 400 х. лева на доставни цени

 

Перспективи:

 • Увеличаване на приходите чрез активизиране на директните продажби;
 • Промяна в търговската политика, водещо до навлизане в нови райони и установяване на нови „точки“ на продажба в съществуващите райони

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса се насочете към раздел "Помощен център" и направете запитване свързано с офертата

актуализирана 02.04.2024

Вносител на подови настилки и стенна керамика

SKU: 10191
270 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

НЕ

МПС, машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

НЕ

 

Продажбеният проспект включва информация за имущество, невключено в офертната цена. Заявете екземпляр в раздел „За инвеститори“.

bottom of page