top of page

Продавам разработен бизнес с вендинг автомати разположени на добре работещи обенки с голям човекопоток. Атомати на NECTA за топли и пакетирани хранителни продукти.

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса се насочете към раздел "За инвеститори" и направете заявка свързана с офертата

30.08.2022

Продавам бизнес с вендинг автомати

SKU: 10122
180 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

НЕ

МПС, машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

НЕ

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена. Заявете екземпляр в раздел „За инвеститори“.

bottom of page