Продавам разработен бизнес с вендинг автомати разположени на добре работещи обекти с голям човекопоток. Автомати на NECTA за топли и пакетирани хранителни продукти.

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса, заявете екземпляр от Продажбения проспект на бизнеса, като се насочите към секцията "За инвеститори".

30.08.2022

Продавам бизнес с вендинг автомати

SKU: 10122
180 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

НЕ

машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

НЕ

 

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена, ако е приложимо.