top of page

Отличителна характеристика

Утвърден и печеливш бизнес!

Отлични показатели за рентабилност на собствения капитал!

 

Описание на бизнеса

Бизнесът е стартирал през 2016г., като търгува на дребно с модни дрехи и аксесоари за деца от 0 до 11 г., на базата на договор за франчайз с известен световен бранд. Фирмата има изключителни права върху марката за България, като развива дейността от престижен магазин, с отлично местоположение в гр. София, както и чрез онлайн магазин.

 

Исканата за бизнеса цена включва:

 • Специализирано обзавеждане и оборудване в търговското помещение;
 • Стокова наличност;
 • Търговско know-how;  
 • Бази данни и договори с клиенти и доставчици;
 • Трудови договори и досиета на служителите;
 • Интелектуална собственост – търговска марка, интернет сайт и профили в социалните мрежи;

 

Конкурентни предимства:

 • Утвърден бизнес с удобно местоположение и постоянен клиентопоток;
 • Високо качество на предлаганите стоки, произведени от първокласни тъкани и с отлично качество;

 • Непрекъснато подновяване на предлаганите продукти и услуги, следвайки модните тенденции;

 • Особено внимание се обръща на удоволетвореността на клиентите, предоставяйки отлично персонално обслужване;

 • Постоянно усъвършенстване на маркетинговите стратегии, с цел достигне до повече потребители, като се набляга върху качествата на бранда.

 

Възможности за развитие:

 • Възможност за значително разрастване на бизнеса, респ. оборотите в кратки срокове чрез сключване на договори за франчайз с търговци извън София;
 • Бизнесът има потенциал да се превърне във верига. Могат се разкрият нови магазини извън София и по този начин да се увеличат поетапно реализираните от бизнеса обороти.;

 

Възвръщаемост на инвестицията:

 • Възможност за възвръщане на инвестицията от 1 до 2 години в зависимост от използвания бизнес модел!

 

Обявеният за продажба бизнес е подходящ и за лица, които стартират с първото си бизнес начинание!

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса се насочете към раздел "Помощен център" и направете запитване свързано с офертата

03.07.2024

Утвърден бизнес с детски дрехи и аксесоари на световен бранд

SKU: 10260
240 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

НЕ

МПС, машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

ДА

 

 

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена. Заявете екземпляр в раздел „За инвеститори“.

bottom of page