top of page

Описание на обекта Малък много уютен концептуален арт-кафе магазин намиращ се централна част на гр. София. Мястото функционира като малка кафетерия, в която се помещават сладки изкушения, напитки, подбрани стоки от творци и артисти. Организират се и различни маломащабни събития като изложби, литературни сбирки, беседи и всеподобни мероприятия. Има създадена Instagram и Facebook страница, която до скоро беше активно поддържана от маркетинг експерт с органични последователи.

 

Предимства Добра локация в оживен район с голям човекопоток; Много добре организирано и декорирано пространство; Месечен наем 400 лв.; Изключително ниски разходи за ел. енергия /обекта не е надвишавал сумата от 100 лв. за потребление на ел.енергия/; Много отговорен и изюклчително клиентски ориентиран сътрудник; Налични всички разрешителни, включително /разработена ХАССП система, договор за ДДД обработка/.

 

Намира се в непосредствена близост на офиси на куриерски фирми, което е предимство при онлайн поръчки на стока от магазина/ Магазина е проектиран от дизайнери и изработката на всички елементи е по изпълнена по проект.

 

Особености Бизнеса функционира от Октомври 2022 г. Недостатъци Не достатъчно разработен.

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса се насочете към раздел "За инвеститори" и направете заявка свързана с офертата

14.03.2023

Концептуален арт кафе-магазин

SKU: 10167
17 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

НЕ

МПС, машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

ДА

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена. Заявете екземпляр в раздел „За инвеститори“.

bottom of page