Продавам ЗОО магазин с пълно оборудване и налична стока. Магазинът работи от две години и половина и има създадена редовна клиентела.

 

Продава се заедно с фирмата. Има всички необходими разрешителни. Помещението е 45кв.м. Наема е 450лв. на месец. Магазинът се намира на главен булевард във Велико Търново.

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса, заявете екземпляр от Продажбения проспект на бизнеса, като се насочите към секцията "За инвеститори".

26.04.2022г.

Зоомагазин

SKU: 10098
7 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

НЕ

машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

ДА

 

 

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена, ако е приложимо.