Продавам бизнес-зоомагазин/по здравословни причини/. Намира се в гр.Банско, широк център. Разполага с просторно търговско помещение, две складови помещения и санитарен възел. Работи успешно от 2010г. с дългосрочен договор за наем/много изгоден/. Продава се фирмата, логото, оборудването и всичката налична стока. Без задължения, с чиста данъчна история и редовна клиентела.

 

 

Наличната информация за бизнеса, както и контактна информация със неговия собственик се намира в Продажбения проспект на бизнеса. Заявете екземпляр като се насочите към секцията "За инвеститори".

Зоомагазин

SKU: 10069
64 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

НЕ

машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

ДА

 

 

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена, ако е приложимо.