Продава се застрахователен брокер - утвърден, печеливш и регламентиран бизнес!

 

Основен фокус на бизнеса е да бъде близо до клиентите си, да съдейства професионално за избор на подходящ застраховател и застрахователни продукти. Брокерът е известен сред своите клиенти с качеството на предоставяните услуги, предлагайки най-подходящите покрития, съобразени със конкретните потребности и  оптимална цена на полицата.

 

Конкурентни предимства:

  • Утвърден бизнес с над 10 годишна история;
  • Активно портфолио с близо 10 000 клиента;
  • Годишен оборот над 1.5 млн. лв.;
  • Налични договори с всички застрахователни компании;
  • Платформа за SMS известяване;

 

Перспективи за развитие:

  • Районът, в който действа брокера има отличен потенциал за набиране на нови клиенти;
  • Възможно е развитие както чрез навлизане в нови пазари, така и чрез предлагане на нови услуги.

 

Бизнесът е работещ и печеливш. Продава се поради намерение на собственика да поеме нови предизвикателства.

 

Прогнозна възвръщаемост на инвестицията – ок. 2 години при запазване на настоящите обороти в бизнеса!

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса, заявете екземпляр от Продажбения проспект на бизнеса, като се насочите към секцията "За инвеститори".

25.08.2022

Утвърден застрахователен брокер

SKU: 10120
360 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

Дължими вноски по полици

ДА

Оборудване и обзавеждане

ДА

Интелектуална собственост

ДА

 

Обявената цена е без ДДС. 

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена, ако е приложимо.