Фирмата е собственик на недвижимости с площ 1051 м2, с помощта на които осъществява туристическа дейност като място за настаняване, категоризирано с три звезди от МТ! Има договори за управление на апартаменти и студиа, в които се настаняват туристи и наематели, договори с ТО и сайтове за електронна търговия!

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса, заявете екземпляр от Продажбения проспект на бизнеса, като се насочите към секцията "За инвеститори".

31.12.2021

Туризъм

SKU: 10063
1 000 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

ДА

машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

НЕ

 

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена, ако е приложимо.