Фирмата е собственик на недвижимости с площ 1051 м2, с помощта на които осъществява туристическа дейност като място за настаняване, категоризирано с три звезди от МТ! Има договори за управление на апартаменти и студиа, в които се настаняват туристи и наематели, договори с ТО и сайтове за електронна търговия!

 

 

Наличната информация за бизнеса, както и контактна информация със неговия собственик се намира в Продажбения проспект на бизнеса. Заявете екземпляр като се насочите към секцията "За инвеститори".

Туризъм

SKU: 10063
1 000 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

ДА

машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

НЕ

 

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена, ако е приложимо.