Чрез фирмата е извършвана международна транспортна дейност в периода януари - декември 2019 г. Поръчките са изпълнявани през спедитор. Фирмата няма задължения към държавата и кредитни институции. Има регистрация по ДДС.

 

История на бизнеса - години

1 г.

Брой заети в бизнеса

0

Пазари, клиенти

n/a

Силни страни/Конкурентни предимства   

n/a   

Постигнати резултати

n/a

Перспективи за развитие

n/a

 

Наличната информация за бизнеса, както и контактна информация със неговия собственик се намира в Продажбения проспект на бизнеса. Заявете екземпляр като се насочите към секцията "За инвеститори".

Продава се транспортна фирма

SKU: 10026
990,00 лв.Цена

Основни финансови показатели 

 

Средно месечен оборот

n/a

Средно месечни разходи

n/a

Годишна печалба преди данъци

n/a

Размер на притежаваната стока

n/a

Стойност на притежаваното имущество

n/a