Строителна фирма с действащи договори за работа. Член на камарата на строителите.

 

Над 10 човека работници/майстори.

 

Собствени транспортни средства, машини и инвентар.

 

 

Наличната информация за бизнеса, както и контактна информация със неговия собственик се намира в Продажбения проспект на бизнеса. Заявете екземпляр като се насочите към секцията "За инвеститори".

Работеща строителна фирма

SKU: 10058
100 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

НЕ

машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

ДА

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена, ако е приложимо.