Франчайз школа по програмиране за ученици от 1-ви до 12-ти клас. Намира се в централната част на София. Помещението се състои от 3 класни стаи, рецепция, зона за отдих, тоалетна и склад. Обучени инструктори преподават по учебен план, предоставен от Франчайза. Не се изискват знания в програмирането за управление на бизнеса.

 

След подписване на споразумение за конфиденциалност, може да се предостави всякаква информация относно направената инвестиция, фиксираните месечни приходи и разходи, очаквана печалба през 2021-ва, както и всякакви подробности около Франчайз договора.

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса, заявете екземпляр от Продажбения проспект на бизнеса, като се насочите към секцията "За инвеститори".

Школа по програмиране за ученици

SKU: 10045
79 999,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

НЕ

машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

ДА

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена, ако е приложимо.