Продавам дейност в областта на счетоводните услуги с цялостна организация по работния процес, включително и платени софтуерни програми до 2022г. Трима работници, 15 активни клиента, месечен оборот от дейността 8300лв. Няколко от клиентите са големи фирми.

 

Счетоводните такси имат потенциал за увеличение. Към момента няма проблемни клиенти, повечето от фирмите текущо минават проверки по възстановяване на ДДС - тримесечно и ускорено. Клиентите са основно от София и Пловдив. Има и чуждестранни клиенти.

 

Процесът по обработка на документите е почти изцяло автоматизиран, с изключение на осчетоводяване на банковите извлечения. Ръчната обработка е сведена до минимум. Работниците са добре обучени и се справят с оперативната работа. С възможност за наемане на текущия офис и цялостното обзавеждане, включително и компютри, и принтери.

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса, заявете екземпляр от Продажбения проспект на бизнеса, като се насочите към секцията "За инвеститори".

10.09.2022

Счетоводна дейност с организиран цялостен процес

SKU: 10125
115 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

НЕ

машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

НЕ

 

 

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена, ако е приложимо.