Продавам сграда с РЗП 1517 кв.м.и УПИ 1938 кв.м. с издадено разрешение за строеж на проект: ”ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЧА СГРАДА В РЕЗИДЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ С НАСТАНЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ ЛИЦА И ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ” .

 

Проекта е одобрен за финансиране по подмярка 6.4.1. на ПРСР и има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ в размер на 391 160,00 лева. Повече информация за проекта може да се намери в ИСУН при поискване.

 

Проекта трябва да започне да се изпълнява най-късно месец септември 2022 година. Съществуващата сграда е изпълнена от сглобяема конструкция-стенни и подови панели, дървена покривна конструкция покрита с керемиди тип „Марсилски” и е в отлично конструктивно състояние.

 

Преустройва се и се реконструира съществуващата сграда в резиденция за социални грижи с настаняване на възрастни лица, и хора с физически увреждания, пристроява се нов асансьор и нов покрит вход от северозапад за връзка към нова паркова площ и нов паркинг.

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса, заявете екземпляр от Продажбения проспект на бизнеса, като се насочите към секцията "За инвеститори".

31.05.2022

Резиденция за социални дейности

SKU: 10103
400 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

ДА

машини, оборудване и обзавеждане

НЕ

стока, материали, продукция

НЕ

 

 

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена, ако е приложимо.