top of page

Продава се фирма за производство на дървени стълби в гр. София. Фирмата има клиенти от България, балканските страни, Австрия и Германия. Всички машини и клиентското портфолио ще бъдат предоставени на потенциалния купувач.

 

Ако купувачът има нужда от подкрепа за суровините, фирмата предлага тази опция, което допълнително облекчава управлението на бизнеса и снабдяването с необходимите материали. Ако купувачът няма опит в този бизнес, ще има подкрепа от наша страна, която включва обучение и консултации по производствения процес, както и други аспекти на бизнеса.

 

Фирмата разполага със стабилен персонал, който ще продължи да работи след прехвърлянето на бизнеса. Фирмата работи в момента и ще се продават всички системи.

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса се насочете към раздел "За инвеститори" и направете заявка свързана с офертата

30.10.2023

Производствена линия за дървени стълби

SKU: 10207
980 000,00 лв.Цена