Продава се работеща ябълкова овощна градина 96 дка. Ограда, до асфалтов път с 1 км лице на пътя, граничи с канал за поливане целогодишна вода и договор с нек, трифазен ток, помещения за персонала, термоизолиран склад за поне 50 тона ябълки,

 

Пълно оборудване - машини и прикачен инвентар, поставени централни тръбопроводи за капково напояване, продават се и пазарите и контрагентите. Годишна субсидия 30 000 лв.

 

Възможно е наемане на градината след закупуването и срещу 65 000 годишна рента. Намира се на 600 м. от язовир "Ал. Стамболийски" - възможно е промяна в предназначението в зеленчукова градина, оранжерия парцела е идеален за интензивно и био земеделие.

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса, заявете екземпляр от Продажбения проспект на бизнеса, като се насочите към секцията "За инвеститори".

06.01.2022

Продава се работеща овощна градина 96 дка

SKU: 10066
400 000,00 лв. Редовна цена
330 000,00 лв.Продажна цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

ДА

машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

ДА

 

 

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена, ако е приложимо.