Орехова градина с площ 41 декара обградена е с бодлива тел изградена е поливна система капково напояване трифазен ток постройки техника инвентар видео наблюдение и др. Възможно е закупуването на 50% участие от градината но грижата да е 99% от ваша страна

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса, заявете екземпляр от Продажбения проспект на бизнеса, като се насочите към секцията "За инвеститори".

Орехова градина

SKU: 10052
4 500,00 лв.Цена

Обявената цена е за един декар площ от градината.

Офертната цена включва:

бизнес имоти

ДА

машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

ДА

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена, ако е приложимо.