Продавам онлайн магазин със собствен бранд за дрехи и с готова продукция. Фейсбук страница и инстаграм с много последователи.

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса, заявете екземпляр от Продажбения проспект на бизнеса, като се насочите към секцията "За инвеститори".

18.01.2022

Продавам онлайн магазин със собствен бранд

SKU: 10074
15 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

НЕ

машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

ДА

 

 

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена, ако е приложимо.